Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Jak vypadá nová karta

To, jak vypadá nová sociální karta, se řídí vyhláškou 424/2011 Sb. ze dne 14 prosince 2011. Tuto vyhlášku o tom, jak má vypadat sociální karta (sKarta) a také to jak má vypadat potvrzení o ztrátě karty, o jejím poškození nebo zničení vydalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Jak vypadá sociální karta

sKarta vypadá jako běžná platební nebo kreditní karta:

  • Plastová karta s rozměrem 54 x 86 milimetrů
  • Je vybavena kontaktním elektronickým čipem a magnetickým proužkem
  • Nebo může být i bez elektronického nosiče dat a slouží jako průkaz pro zdravotně postiženou osobu (nahrazuje průkaz ZTP, TP nebo ZTP/P)
  • Na přední straně jsou uvedeny tyto údaje: jméno a příjmení držitele sociální karty
  • Na zadní straně je uvedeno číslo karty (identifikační číslo v informačním systému ministerstva práce a sociálních věcí)

 

Základní sKarta

Přední a zadní strana nové sociální karty, která slouží jako identifikace při jednání na úřadu práce a také k placení v obchodech, k výběru sociálních dávek z bankomatů nebo k dalším obvyklým platebním transakcím

sKarta ZTP/P

Přední a zadní strana – sKarta, která kromě výše uvedeného slouží současně i jako průkaz pro osoby zdravotně tělesně postižené (ZTP), tělesně postižené (TP) nebo pro osoby zvlášť těžce postižené s potřebou průvodce (ZTP/P)

Průkaz ZTP/P

Sociální karta, která slouží pouze jako průkaz ZTP, TP nebo ZTP/P, není s ní možné platit v obchodech, vybírat peníze z bankomatu nebo provádět další finanční transakce.

Potvrzení o ztrátě, poškození nebo odcizení sKarty

Potvrzení o ztrátě, odcizení nebo poškození sociální karty. Vydává se držitelům běžné sociální karty bez funkce průkazu ZTP, TP nebo ZTP/P

Potvrzení o ztrátě, poškození nebo odcizení ZTP/P

Potvrzení o ztrátě, poškození nebo odcizení sociální karty, která měla současně funkci průkazu ZTP, TP nebo ZTP/P

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: