Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Z čeho se počítá exekuce na plat


Výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2017

Na začátku roku 2017 se minimální mzda zvýšila z 9900 Kč (v roce 2016) na 11000 Kč v roce 2017. Na rok 2018 je pak plánováno další zvýšení minimální mzdy. Podle zatím neschváleného vládního návrhu, by to mělo být dokonce o 1200 Kč, tedy na částku 12 200 Kč v roce 2018. Exekuce na plat při minimální mzdě 2017 To, že někdo pracuje jen za... [Více informací]