Kalkulačka – výpočet výplaty mzdy 2020

Na této stránce najdete online kalkulačku pro výpočet čisté mzdy v roce 2020. Můžete si tak sami spočítat, jestli případně od 1. 1. 2020 nebudete mít více peněz. Také si můžete spočítat, jak by se u vás projevila změna zaměstnání spojená se zvýšením mzdy. Podíváme se i na to, jak se provádí výpočet výplaty, a na jaké daňové slevy můžete mít nárok.

Výpočet výplaty mzdy v roce 2020

Kalkulačka čistá mzda 2020
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Výpočet

Jak se počítáv čistá mzda v roce 2020

Při výpočtu výplaty se vychází z vaší hrubé mzdy. Ta zahrnuje jednak odměnu za práci (hodinová nebo úkolová mzda, příplatky za noční směny, za práci o víkendu nebo ve státní svátek, odměny a bonusy apod.).

Dále se pak spočítají srážky. Nejprve je to sociální a zdravotní pojištění. Jako zaměstnanec platíte:

 • Sociální pojištění (resp., důchodové pojištění) = 9% z hrubé mzdy
 • Zdravotní pojištění = 4,5% z hrubé mzdy

V dalším kroku se spočítají daně. Daně se nepočítají z hrubé mzdy, ale ze superhrubé mzdy. Superhrubá mzda je součet vaší hrubé mzdy + sociální pojištění zaplacení zaměstnavatelem (24,8% hrubé mzdy) + zdravotní pojištění zaplacené zaměstnavatelem (9% hrubé mzdy). Superhrubá mzda je tedy 133,8% hrubé mzdy.

 • Základní daň pro zaměstnance = 15% ze superhrubé mzdy

Při výpočtu výplaty se vychází z vaší hrubé mzdy.

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2020

Pokud máte u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení poplatníka k dani z příjmu fyzických osob (růžový papír), pak se při výpočtu čisté mzdy uplatní daňové slevy. Mezi ně patří především základní sleva za poplatníka, slevy na děti, a jiné:

 • Daňová sleva na poplatníka = 2070 Kč měsíčně
 • Daňová sleva invalidní důchodce I. a II. stupeň = 210 Kč měsíčně
 • Daňová sleva invalidní důchodce III. stupeň = 420 Kč měsíčně
 • Daňová sleva držitel průkazu ZTP/P = 1345 Kč
 • Daňová sleva na studenta = 335 Kč

Daňové zvýhodnění a daňový bonus na dítě v roce 2020

Další možností, jak ušetřit na placení daní, je daňové zvýhodnění na dítě:

 • Daňové zvýhodnění na první dítě = 1267 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na druhé dítě = 1617 Kč měsíčně
 • Daňové zvýhodnění na třetí dítě = 2017 Kč měsíčně

U daňového zvýhodnění to navíc funguje tak, že pokud je základní daň (15% ze superhrubé mzdy), po odečtení předchozích daňových slev, nižší než daňové zvýhodnění na dítě, tak se vám rozdíl připočítá k čisté výplatě jako daňový bonus. Díky tomu může nastat situace, kdy je vaše čistá mzda vyšší než vaše hrubá mzda. To se týká především zaměstnanců, kteří mají spíše podprůměrnou mzdu a více dětí.

Kolik je čistá mzda v roce 2020

Nakonec je pak vypočítána čistá mzda. Od hrubé mzdy se otečete sociální a zdravotní pojištění. Následně se odečte daň (u které se zohlední případné daňové slevy). A nakonec se započítá daňové zvýhodnění na dítě (děti), nebo se připočítá daňový bonus.

Od čisté mzdy se také mohou odečítat ještě různé srážky – třeba když od zaměstnavatele dostáváte stravenky, nebo pokud jste část výplaty už dostali jako zálohu. Nebo pokud máte se zaměstnavatelem uzavřenu dohodu o srážkách ze mzdy. Nebo zde mohou být případně i exekuční srážky ze mzdy. To, co zbyde, vám potom přijde na účet, jako vaše výplata.