Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Sociální karta – sKarta

Sociální karta (sKarta, karta sociálních systémů) má přinést revoluci ve způsobu výplaty sociálních dávek. Na základě příslušného zákona a vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí má sociální karta sloužit jako nástroj k výplatě všech nepojistných sociálních dávek.

Týká se tedy všech dávek, jako jsou přídavky na dítě, rodičovský přídavek, dávky pomoci ve hmotné nouzi (doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí). Prostřednictvím sKarty by dále měla být dále vyplácena i podpora v nezaměstnanosti nebo dávky pro zdravotně postižené.

Sociální karta se naopak netýká některých jednorázových dávek a nevztahuje se také na výplatu důchodu nebo na nemocenské dávky.

Základní informace o sociální kartě:

Sociální karta má zpoždění

Původním záměrem ministerstva práce a sociálních věcí bylo zahájit zkušební provoz a vydávání sKaret již v průběhu prázdnin 2012. Od září 2012 pak měla být karta postupně vydávána všem příjemcům sociálních dávek. Na začátku roku 2013 tak měli mít svoji sKartu již všichni příjemci dávek státní sociální podpory. Tedy přibližně 900 tisíc lidí.

Tento původní záměr se ale ke konci roku 2012 změnil. Důvodem byly různé technické i právní problémy, které zavedení sociální karty zbrzdily. Odhady ministerstva tak počítají s tím, že do konce roku 2012 sKartu obdrželo maximálně 300 tisíc lidí.

Skartu zatím vůbec nedostávají ti, co pobírají dávky ve hmotné nouzi nebo ti, co mají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Problémy a nejasnosti

Projekt karty sociálních systémů i nadále provázejí různé nejasnosti a problémy. Především ČSSD se intenzivně snaží celý tento projekt zrušit. Jednou z posledních aktivit byl návrh senátorů na podání ústavní stížnosti proti tomuto projektu.

Ukazuje se také, že sKarta nemusí být pro stát tak výhodná, jak se původně tvrdilo. Zatímco původní předpoklad ministra Drábka byl ten, že za zavedení karet stát nezaplatí ani korunu (náklady spojené s vydáváním sKaret měla plně nést Česká spořitelna), nyní se ukazuje, že bude nutné vybavit jednotlivá pracoviště čtečkami sKaret. Důvodem je to, že sKarta slouží současně jako identifikační průkaz. Ukazuje se také, že různé smlouvy spojené s kartami (jako zavedení nového IT systému pro výplatu dávek) nejsou pro stát příliš výhodné.

Proti sKartě vystoupil i úřad na ochranu osobních údajů, kterému se nelíbí, že nestátní subjekt (Česká spořitelna) získává neoprávněně citlivá osobní data. Ministerstvu kvůli tomu dokonce hrozí i pokuta.