Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Sociální karta limit výběru z bankomatu

Nová sociální karta by měla být do konce roku 2012 jediný způsob, jak získat sociální dávky. Zatímco v současné době je možná výplata sociálních dávek třemi různými způsoby:

  • Bezhotovostním převodem na bankovní účet
  • Bezhotovostním převodem poštovní poukázkou na poštu (zde pak výběr hotovosti)
  • Výplata hotovosti přímo na úřadu (pouze v odůvodněných případech)

Nově už bude možný pouze jediný způsob jak čerpat sociální dávky.

Nový způsob výplaty sociálních dávek. Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost sociální reforma. Jednou ze zaváděných změn jsou sociální karty. Ty do konce roku obdrží všichni příjemci sociálních dávek (cca 900 000 lidí).

Nově bude možné získat peníze ze sociální dávky pouze těmito způsoby:

  • Výběr hotovosti z bankomatu (pomocí sKraty)
  • Převod peněz na jiný účet (v bankomatu je s pomocí sKarty možné zadat příkaz, jednorázový nebo trvalý, to samé je pak možné i na pobočce České spořitelny)
  • Placení v obchodech kartou

Jaký bude limit pro výběr z bankomatu u sociální karty

Na sociální kartu budou posílány všechny sociální dávky s výjimkou důchodů a nemocenských dávek. Nemusíte mít ale obavy, že byste nemohli vybrat peníze z bankomatu v požadované výši.

Sociální karta by (až na jednu výjimku – viz níže) neměla mít žádné omezení pro výběr z bankomatu. Takže i když vám chodí více dávek, měli byste být schopni všechny sociální dávky vybrat z bankomatu jedním výběrem.

První výběr z bankomatu je zdarma

První výběr z bankomatu v měsíci (k dané sociální dávce) je zdarma. Pokud tedy nechcete platit poplatky za výběr z bankomatu (další výběry jsou již zpoplatněné) je určitě lepší vybrat všechny peníze jedním výběrem, nebo si je převést na jiný účet nebo používat kartu jen k placení v obchodech.

Kdy nemůžete vybrat z bankomatu všechny peníze

Jak již bylo zmíněno, v jednom případě vám sKarta nedovolí vybrat z bankomatu všechny peníze. Jedná se o případ, kdy pobíráte dávky pomoci ve hmotné nouzi – konkrétně pak příspěvek na živobytí. Ten je určený k pokrytí základních životních potřeb (jídlo, drogerie, základní ošacení). Nárok na příspěvek na živobytí mají ti, kdo mají příjem nižší než je životní minimum.

Aby se zabránilo zneužívání dávek pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek do životního minima), je u této sociální dávky omezení.

Podle zákona je stanoven limit – minimálně 35% a maximálně 65% z výše dávky může být použito pouze na placení v obchodech. Pokud tedy budete pobírat dávky pomoci ve hmotné nouzi, pak z bankomatu nebudete moci vybrat celou částku, ale pouze část. Zbytek budete moci vybrat jen tak, že s kartou budete platit za nákupy v obchodech.

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: