Jak funguje sKarta (nová sociální karta)

Nová sociální karta, s-Karta je určena pro nový způsob výplaty sociálních dávek (dávky státní sociální podpory). Vydávání této nové sociální karty je možné na základě novely zákona č. 366/2011 SB z 6. Listopadu 2011. K prvnímu vydání sociálních karet dochází v červnu / červenci 2012. Do konce roku 2012 má být vydáno celkem 900 tisíc karet všem příjemcům sociálních dávek

Jak funguje sociální karta

Sociální karta (sKarta) je určena pro příjemce sociálních dávek. Všichni, kdo až dosud dostávali tyto dávky bezhotovostně na bankovní účet, složenkou na poštu, nebo si je vyzvedávali na úřadu v hotovosti, by nově měli obdržet platební kartu, která jim umožní čerpat sociální dávky.

Sociální karty vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím Úřadu práce. Ministerstvo uzavřelo smlouvu o vydávání sKraty s Českou spořitelnou. Jaké jsou přesně podmínky sociální karta od České spořitelny.

Skarty budou vydávány v průběhu roku 2012 postupně všem, kdo pobírají sociální dávky. O kartu není potřeba žádat, o jejím vydání bude příjemce dávek vyrozuměn dopisem od příslušného úřadu práce. První dopis je posílán jako obyčejný, pokud si kartu nevyzvednete v určeném termínu, bude odeslán další dopis doporučeně.

Kdo dostane sociální kartu

sKarta (sociální karta) bude vydávána všem, kdo pobírají následující sociální dávky:

  • Rodičovský příspěvek
  • Přídavky na dítě
  • Přídavky na bydlení
  • Dávky podpory v nezaměstnanosti
  • Dávky hmotné nouze (příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí)
  • Dávky pro zdravotně postižené

Kdo nedostane sociální kartu

sKarta nebude zatím určena pro výplatu některých dávek. Tuto kartu tedy (zatím) nedostanou ti, kdo pobírají od státu:

  • Důchod (starobní důchod, invalidní důchod aj.)
  • Nemocenské dávky

Jak probíhá vydání karty

Vydání sKarty probíhá postupně. V první fázi bude spuštěn pilotní projekt, ve kterém kartu obdrží cca 200 příjemců dávek (plánuje se v červenci 2012). V další fázi by kartu mělo obdržet cca 50.000 lidí (červenec – srpen 2012). V poslední fázi budou karty vydávány postupně všem (cca 900.000 příjemců dávek, září 2012 – prosinec 2012).

Kdy dostanete svoji sKratu?

O vydání karty vás bude informovat váš úřad práce. Není tedy potřeba aktivně někde žádat o kartu. Až vám bude vystavena, dozvíte se o tom.

Jak funguje nová sociální karta

Nová sociální karta bude fungovat tak, že jakmile ji obdržíte, úřad práce vám vaše sociální dávky automaticky začne posílat na účet v České spořitelně, který je zřízen zároveň s kartou. Pomocí karty si budete moci vybrat sociální dávky z bankomatu, nebo zadat příkaz k převodu peněz na jiný bankovní účet.

Sociální karta bude také sloužit jako průkaz ZTP nebo jako průkaz, kterým se budete prokazovat při návštěvě Úřadu práce.


Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: