Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

S-karta – podmínky

Na základě smlouvy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí je vydavatelem sociální karty Česká spořitelna. Ta zajišťuje vydávání samotných karet a pro příjemce sociálních dávek (sociální dávky na bydlení, hmotné nouze, příspěvek na živobytí, přídavky na dítě, podpora v nezaměstnanosti aj.). Česká spořitelna dále zodpovídá za vedení platebních účtů, ze kterých je možné čerpat s pomocí sKarty přijaté sociální dávky.

Podmínky sKarta od České spořitelny

Kompletní znění podmínek sociální karty od České spořitelny je možné najít zde. Jedná se o dokument PDF, k jeho zobrazení je nutné mít v počítači nainstalovaný program Acrobat reader.

Mezi hlavní podmínky patří především následující:

Obecné podmínky sKarta:

 • Všechny operace sKratou jsou prováděny v českých korunách.
 • Peníze uložené na účtu, který je spojený se sociální kartou se neúročí.
 • Při nepovoleném přečerpání účtu (výběr peněz nad limit) může česká spořitelna tyto debetní zůstatky úročit podle platného ceníku této banky
 • První výběr z bankomatu v měsíci je zdarma, všechny ostatní výběry z bankomatu nebo jiné bankovní operace jsou zpoplatněny podle platného ceníku České spořitelny
 • Informace o aktuálním zůstatku nebo o provedených transakcích bude možné získat v neveřejné části portálu www.skontakt.cz nebo na pobočkách České Spořitelny

Záloha na sociální dávky:

 • Česká spořitelna může příjemcům sociálních dávek poskytnout zálohu na sociální dávky ještě před termínem výplaty příslušné dávky
 • Zálohy na sociální dávky se poskytují především na rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, dávky pěstounské péče, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, podpora v nezaměstnanosti
 • Záloha se poskytuje až do výše 50% (maximálně 8000 Kč), záloha může být přiznána pro každou dávku samostatně (tj. pokud pobíráte více dávek, můžete získat 50% nebo 8000 Kč z každé dávky, na kterou máte nárok)
 • Záloha se vyplácí nejvíce 15 dní před termínem výplaty sociální dávky (tj. pokud např. 15 den v měsíci dostáváte podporu v nepamětnosti, již od 1 dne v měsíci vám Česká spořitelna může umožnit čerpat 50% z částky, kterou dostanete až k 15 dni).

Vydání sKarty:

 • Skrata má platnost po dobu 4 roky
 • Kartu a autorizační kód (PUK) vydává pracoviště Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), příslušný úřad práce
 • PIN kód k sociální kartě zasílá Česká spořitelna jako obyčejnou poštovní zásilku na vaši kontaktní adresu
 • Kartu je nutné po vydání aktivovat, jinak není možné vybírat dávky z bankomatu

Používání sKarty:

 • sKartu je možné používat pro placení v obchodech
 • sKartu je možné použít pro službu Cashback (výběr peněz v hotovosti) ve vybraných obchodech které tuto službu nabízí)
 • Kartou je možné vybírat peníze z bankomatu
 • Kartou není možné platit na internetu

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: