Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro živnostníky po ukončení nebo přerušení podnikání v roce 2024

Při přerušení nebo ukončení podnikání, může mít OSVČ (živnostník), nárok na podporu v nezaměstnanosti od Úřadu práce. V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2024.

Podnikáte jako OSVČ (živnostník) a zvažujete přerušení nebo ukončení podnikání? Pak by vás mohlo zajímat, na co máte nárok od Úřadu práce, po přerušení nebo ukončení podnikání. Po přerušení živnosti, si můžete zajít na Úřad práce a můžete mít nárok na podporu.

Pokud splníte zákonné podmínky (viz dále), můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak jako kterýkoliv jiný nezaměstnaný. Úřad práce za vás bude platit i zdravotní pojištění (resp. stát). A možná vám i pomůže s hledáním nové práce.

V následující kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ, po přerušení či ukončení podnikání v roce 2024. Podíváme se i na to, co je potřeba si připravit pro Úřad práce a další užitečné informace.

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024

U zaměstnanců se podpora v nezaměstnanosti počítá z průměrného čistého výdělku v posledním zaměstnání. OSVČ ale výplatu nedostává, takže výpočet podpory je jiný.

U živnostníků se vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Pro zjednodušení se tedy dá použít částka, kterou každý měsíc platíte, jako zálohu na sociální pojištění.

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Jaké jsou podmínky pro nárok na podporu od Úřadu práce pro OSVČ?

Nárok na podporu pro nezaměstnané od Úřadu práce, může být jak při ukončení podnikání, tak i jen při přerušení živnosti.

Podmínky pro nárok na podporu, jsou pro živnostníky stejné, jako pro zaměstnance. I OSVČ musí splňovat podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění, v délce alespoň 12 měsíců za poslední dva roky.

Tato podmínka, může být splněna například tím, že jste si posledních 12 měsíců platili zálohy na sociální pojištění. Nebo se může započítat i doba nějakého předchozího zaměstnání (pokud spadá do období posledních 2 roků).

Případně může být započítána i náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění), jako je například doba péče o dítě do 4 roků (mateřská, rodičovská), nebo například pracovní neschopnost po skončení zaměstnání, doba pobírání invalidního důchodu 3 stupně, apod.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky v roce 2024?

Základní podmínky, pro výpočet výše podpory v nezaměstnanosti jsou stejné, jako u zaměstnanců. I u OSVČ je výše podpory odstupňována:

 • 65% první dva měsíce
 • 50% druhé dva měsíce
 • 45% zbytek doby

Na podporu je pak nárok 5 až 11 měsíců podle věku:

 • Do 50 roků je na podporu nárok 5 měsíců
 • Do 55 roků je na podporu nárok 8 měsíců
 • Nad 55 roků je na podporu nárok 11 měsíců

Výpočet podpory od Úřadu práce, vychází z vyměřovacího základu pro sociální pojištění. To je u OSVČ, jedna polovina ze zisku z podnikání. Z vyměřovacího základu se pak platí sociální pojištění ve výši 29,2%.

Pokud si platíte jen minimální sociální pojištění (v roce 2024 je to 3852 Kč měsíčně), tak to odpovídá vyměřovacímu základu 13 191 Kč měsíčně. Podpora by byla stejná, jako u zaměstnance s průměrnou čistou výplatou, ve stejné výši.

Kolik je minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024?

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, vychází z vyměřovacího základu. Ten vám spočítají na ČSSZ, po skončení nebo přerušení podnikání.

Pokud bychom ale vycházeli z minimální zálohy na sociální pojištění, ve výši 3852 Kč měsíčně, pak je podpora v nezaměstnanosti dosti nízká:

 • Podpora za první dva měsíce = 8 575 Kč
 • Podpora za druhé dva měsíce = 6 596 Kč
 • Podpora za zbytek doby = 5 936 Kč

Co je potřeba doložit na Úřadu práce po skončení podnikání?

Po přerušení nebo ukončení živnosti, budete potřebovat na Úřadu práce dvě věci:

 • Potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění a posledním vyměřovacím základu (vystaví vám příslušná OSSZ)
 • Osobní doklady

Na Úřad práce byste měli jít, až po přerušení podnikání. To nejde udělat zpětně. Nahlásit přerušení podnikání, můžete buď k nějakému budoucímu datu (třeba od konce měsíce), nebo nejdříve k datu podání.

Přerušení podnikání není vždy nutné hlásit na Živnostenský úřad (tam byste měli hlásit až dlouhodobější přerušení podnikání nebo ukončení živnosti).

Nahlášení na Živnostenský úřad má ale výhodu v tom, že Živnostenský úřad může za vás předat informaci, na všechny další úřady (Finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovnu).

K podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, potřebujete vyplnit dva formuláře:

Obě žádosti je možné vyplnit online (viz odkazy výše), a žádost odeslat i elektronicky nebo poštou. Obracet se můžete na kterýkoliv Úřad práce (nemusí to bát jenom na ten, v místě vašeho trvalého bydliště).