Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Sociální karta a exekuce

Stát začíná vydávat sociální karty. Hrozí vám exekuce sociálních dávek, pokud budete mít sociální kartu? Pokud vám až doteď chodily sociální dávky složenkou na počtu, exekutor na tyto dávky nemohl. Nově vám ale začnou chodit sociální dávky na účet v bance. Účet u banky může exekutor kdykoliv zablokovat a vy nemáte nárok na nic jiného než jednorázový výběr částky ve výši dvojnásobku životního minima. Jak to změní sociální karty? Budou moci exekutoři zabavit sociální dávky z sKarty?

Jak probíhá běžná exekuce na bankovní účet

Pokud je proti vám vedena exekuce, může exekutor kdykoliv zablokovat váš účet v bance. Zjistit si, kde máte účet, u jaké banky, je pro exekutora velmi snadné. Jakmile je nařízena exekuce na účet máte nárok pouze na jeden výběr. Můžete si vybrat částku, která odpovídá dvojnásobku životního minima. Životní minimum 2012 pro jednotlivce je 3410 Kč, máte tedy nárok na 6820 Kč. Nic jiného už ale po celou dobu trvání exekuce z bankovního účtu nedostanete.

Pokud vám na účet chodí sociální dávky nebo výplata, máte smůlu. Jakmile jsou jednou převedeny sociální dávky na účet, přestávají to být sociální dávky a jsou to jenom peníze. Původ peněz na účtu exekutor neřeší.

Takto fungují exekuce doteď u běžných bankovních účtů. Jediná obrana je u zaměstnavatele nebo na Úřadu práce nahlásit změnu a nechat si peníze posílat jinam, kam na ně exekutor nemůže, třeba složenkou na poštu. Jak to změní sociální karta?

Exekuce na sociální dávky a sKarta

Zavedením nové sociální karty – sKarty, přestane stát posílat sociální dávky složenkou na poštu. Celá řada lidí preferovala poštovní složenky, protože měla jistotu, že takto jim exekutor sociální dávky nesebere. Nově ale sociální dávky budou chodit na účet v bance. K sociální kartě, totiž Česká spořitelna (která vydává sKarty) zřizuje platební účet. Peníze tedy nemáte přímo na sociálně kartě, ale na platebním účtu u České spořitelny a sKarta vám pouze umožňuje vybírat peníze z tohoto účtu.

Můžete tedy exekutor zablokovat peníze na bankovním účtu k sKartě? Bude možná exekuce na sociální kartu?

Exekuce na sociální kartu

V tom, jak bude fungovat exekuce na platební účet k sociální kartě, nemá jasno ani Česká spořitelna, ani Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Z pohledu České spořitelny je platební účet k sociální kartě běžný bankovní účet. Vztahují se tedy na něj běžná pravidla. Aktuálně tedy, pokud by byla nařízena exekuce na účet držitele sociální karty, Česká spořitelna nemá jinou možnost než tento účet zablokovat. Pak by dlužník měl nárok pouze na jeden výběr dvojnásobku životního minima.

Jiná situace by ale byla ve chvíli, kdy by platební účet k sKartě nebyl běžný bankovní účet. Pokud by se jednalo o technický účet, exekuce by nebyla možná. Česká spořitelna aktuálně všechny dotazy, jak budou probíhat exekuce na sociální kartu, odkazuje na ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bude možná exekuce na sociální dávky na sKartě?

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí platí následující:

Sociální dávky, které vyplácí Úřad práce ČR a ze kterých lze provádět exekuce, jsou dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně, tj. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením, včetně příspěvku na péči, jsou výkonem rozhodnutí nepostižitelné.

A dále :

Mohou se exekuovat pouze dávky, u kterých to dovolují platné právní předpisy (dávky státní sociální podpory, které jsou vypláceny opakovaně), jiné dávky nikoli. V případě jejich exekuce musí příjemci dávek zůstat nezabavitelná částka.

Obecně tedy pro exekuce sociální dávek platí:

  • Exekuce na sociální dávky je možná
  • Exekuce se vztahuje pouze na některé dávky – především na rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a některé další dávky
  • Exekučně nelze zabavit především dávky pomoci ve hmotné nouzi – příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima) a příspěvek na bydlení (doplatek na bydlení)
  • Dlužníkovi by i při exekuci na sociální dávky mělo zůstat životní minimum

Prakticky ale ministerstvo neřeklo, jak bude zajištěno, aby držitel sociální karty dostal alespoň životní minimum. V současnosti to funguje takto:

  1. Exekutor se obrátí na úřad práce, Úřad práce vypočítá nezabavitelnou částku (více viz výpočet nezabavitelné částky), nezabavitelné minimum pošle dlužníkovi složenkou na poštu a zbytek exekutorovi.
  2. Pokud v současné době exekutor zablokuje bankovní účet a dlužník si nechá nezabavitelnou částku poslat na tento účet, může si vybrat pouze 1x 6820 Kč, další peníze u ž z banky nedostane (právě proto většina lidí s exekucí na dávky volí poštovní poukázku)

Jak to přesně bude fungovat u sociální karty, zatím není jasné

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: