Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2024

Na začátku roku 2024 se minimální mzda zvýšila na 18 900 Kč. Vláda a poslanci nyní diskutují, jak se bude dále zvyšovat minimální mzda. Aktuálně je na úrovni lehce přes 40% průměrné hrubé mzdy. Cílem je spojit minimální mzdu právě s průměrnou mzdou, tak aby se minimální mzda navyšovala automaticky, podle rostoucí průměrné mzdy. Během následujících 5 roků, by se měla minimální mzda zvýšit na 45% – 50% průměrné mzdy.

Exekuce na plat při minimální mzdě 2024

To, že někdo pracuje jen za minimální mzdu, ale neznamená, že by byl nějak ochráněn před exekucí. Je pravda, že při exekuci na plat vám musí zůstat určitá suma peněz (kolik přesně, na to se podíváme dále). Nezabavitelná částka při exekuci a minimální mzda jsou ale dvě zcela rozdílné věci:

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2024 = 12 705 Kč
 • Minimální mzda v roce 2024 = 18 900 Kč

Z výše uvedeného je tedy vidět, že nezabavitelné minimum je menší než minimální mzda. Exekuční srážky tedy mohou být prováděny. Není to ale až tak jednoduché.

Nezabavitelná částka se totiž může zvýšit. Pokud má zaměstnanec, který pracuje za minimální mzdu manželku (manžela) a/nebo nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelná částka zvyšuje od 1. 1. 2024 o 3176 Kč.

Příklad 1: Zaměstnanec s minimální mzdou má manželku a dvě děti:

 • Základní nezabavitelná částka = 12 704,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 3 176,17 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za dvě děti = 2 x 3 176,17 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 22 234 Kč

V tomto případě je už nezabavitelné minimum vyšší než minimální mzda. Exekuční srážky by tak u zaměstnance se dvěma dětmi a a manželkou, při minimální mzdě, pravděpodobně nemohli proběhnout (zde jen pozor na to, že exekuční srážky se provádí až z čisté mzdy; čistá minimální výplata může být nižší (nebo někdy i vyšší) než uvedená minimální hrubá mzda 18 900 Kč).

Kalkulačka výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2024

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu – vysvětlení viz dále.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Z čeho se počítá exekuce na plat

Pro výpočet exekuce na plat není rozhodující to, jak vysokou má zaměstnanec hrubou mzdu. A minimální mzda je udávána vždy jako hrubá mzda. Výpočet srážek při exekuci se provádí z čisté mzdy. A ta může být reálně vyšší než je 18 900 Kč nebo nižší – viz příklad:

Příklad 2: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který uplatňuje pouze slevu za poplatníka:

 • Hrubá mzda = 18 900 Kč
 • Sociální + zdravotní = 1343 Kč + 851 Kč
 • Daň 15% = 2835 Kč
 • Daňová sleva = 2570 Kč
 • Čistá mzda = 16 441 Kč

Příklad 3: Zaměstnanec se dvěma dětmi, na které si u zaměstnavatele uplatňuje slevu:

 • Hrubá mzda = 17 300 Kč
 • Sociální + zdravotní = 1343 + 851 Kč
 • Daň 15% = 2595 Kč
 • Daňová sleva = 2570 Kč (za poplatníka) + 3127 Kč (za děti)
 • Daňový bonus = 2862 Kč
 • Čistá mzda = 19 568 Kč

Výpočet srážek při exekuci 2024

Z výše uvedeného vyplývá, že i když oba zaměstnanci (bezdětný zaměstnanec i zaměstnanec dětmi) pracují za stejnou minimální mzdu (18 900 Kč), reálně mají každý jinak vysokou čistou mzdu.

Pro výpočet srážek při exekuci se pak vychází z té čisté mzdy. A záleží také na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. U přednostní pohledávky zaměstnanci zůstává jedna třetina ze zbytku mzdy po odečtení nezabavitelné částky (maximálně ale 9 528 Kč), u nepřednostní pohledávky zůstávají dvě třetiny (maximálně ale 19 056 Kč)

Příklad 4: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který má čistou mzdu 16 441 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 18 900 Kč
 • Čistá mzda = 16 441 Kč
 • Nezabavitelná částka = 12 705 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 3 736 Kč
 • Srážky na exekuci = 1 245 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 15 196 Kč

Příklad 5: Zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou, který má čistou mzdu 19 568 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 18 900 Kč
 • Čistá mzda = 19 568 Kč
 • Nezabavitelná částka = 22 234 Kč
 • Nezabavitelné minimum, je zde vyšší, než samotná čistá mzda, srážky na exekuci tedy nemohou proběhnout
 • Srážky na exekuci = 0 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 19 568 Kč

Pokud by měl zaměstnanec v příkladu 5, vyšší výplatu, tak by pak výpočet exekuce již proběhl standardním způsobem. Pokud je ale u zaměstnance s manželkou a dvěma dětmi, čistá mzda nižší než 22 234 Kč (což je celková nezabavitelná částka od 1. 1. 2024), pak z výplaty reálně nemůže být nic strženo.