Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2017

Na začátku roku 2017 se minimální mzda zvýšila z 9900 Kč (v roce 2016) na 11000 Kč v roce 2017. Na rok 2018 je pak plánováno další zvýšení minimální mzdy. Podle zatím neschváleného vládního návrhu, by to mělo být dokonce o 1200 Kč, tedy na částku 12 200 Kč v roce 2018.

Exekuce na plat při minimální mzdě 2017

To, že někdo pracuje jen za minimální mzdu, ale neznamená, že by byl nějak ochráněn před exekucí. Je pravda, že při exekuci na plat vám musí zůstat určitá suma peněz (kolik přesně, na to se podíváme dále). Nezabavitelná částka při exekuci a minimální mzda jsou ale dvě zcela rozdílné věci:

 • Základní nezabavitelná částka v roce 2017 = 6154,67 Kč
 • Minimální mzda v roce 2017 = 11 000 Kč

Z výše uvedeného je tedy vidět, že nezabavitelné minimum je menší než minimální mzda. Exekuční srážky tedy mohou být prováděny. Není to ale až tak jednoduché.

Nezabavitelná částka se totiž může zvýšit. Pokud má zaměstnanec, který pracuje za minimální mzdu manželku (manžela) a/nebo nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelná částka zvyšuje o 1538,67 Kč.

Příklad 1: Zaměstnanec s minimální mzdou má manželku a dvě děti:

 • Základní nezabavitelná částka = 6154,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 1538,67 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za dvě děti = 2×1538,67 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 10 771 Kč

V tomto případě je už nezabavitelné minimum skoro stejně tak vysoké, jako minimální mzda. Ale ani to ještě není vše.

Kalkulačka výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2017

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu – vysvětlení viz dále.

Kalkulačka exekuce na mzdu 2017
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Z čeho se počítá exekuce na plat

Pro výpočet exekuce na plat není rozhodující to, jak vysokou má zaměstnanec hrubou mzdu. A minimální mzda je udávána vždy jako hrubá mzda. Výpočet srážek při exekuci se provádí z čisté mzdy. A ta může být reálně vyšší než je 11000 Kč nebo nižší – viz příklad:

Příklad 2: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který uplatňuje pouze slevu za poplatníka:

 • Hrubá mzda = 11 000 Kč
 • Sociální + zdravotní = 1210 Kč
 • Daň 15% = 2200 Kč
 • Daňová sleva = 2070 Kč
 • Čistá mzda = 9640 Kč

Příklad 3: Zaměstnanec se dvěma dětmi, na které si u zaměstnavatele uplatňuje slevu:

 • Hrubá mzda = 11 000 Kč
 • Sociální + zdravotní = 1210 Kč
 • Daň 15% = 2200 Kč
 • Daňová sleva = 2070 Kč (za poplatníka) + 2734 Kč (za děti)
 • Daňový bonus = 2584 Kč
 • Čistá mzda = 12 374 Kč

Výpočet srážek při exekuci 2017

Z výše uvedeného vyplývá, že i když oba zaměstnanci (bezdětný zaměstnanec i zaměstnanec dětmi) pracují za stejnou minimální mzdu (11000 Kč), reálně mají každý jinak vysokou čistou mzdu.

Pro výpočet srážek při exekuci se pak vychází z té čisté mzdy. A záleží také na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. U přednostní pohledávky zaměstnanci zůstává jedna třetina ze zbytku mzdy po odečtení nezabavitelné čistky (maximálně ale 3077 Kč), u nepřednostní pohledávky zůstávají dvě třetiny (maximálně ale 6154 Kč)

Příklad 4: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který má čistou mzdu 9640 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 11 000 Kč
 • Čistá mzda = 9640 Kč
 • Nezabavitelná částka = 6154,67 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 3483
 • Srážky na exekuci = 1161 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 8479 Kč

Příklad 5: Zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou, který má čistou mzdu 12 374 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 11 000 Kč
 • Čistá mzda = 12 374 Kč
 • Nezabavitelná částka = 10 771 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 1602
 • Srážky na exekuci = 534 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 11 840 Kč