Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2021

Na začátku roku 2021 se minimální mzda zvýšila z 14 600 Kč (v roce 2020) na 15 200 Kč v roce 2021. Vláda a poslanci nyní diskutují, jak se bude dále zvyšovat minimální mzda. Aktuálně je na úrovni cca 44,5% průměrné hrubé mzdy. Cílem je spojit minimální mzdu právě s průměrnou mzdou, tak aby se minimální mzda navyšovala automaticky, podle rostoucí průměrné mzdy.

Exekuce na plat při minimální mzdě 2021

To, že někdo pracuje jen za minimální mzdu, ale neznamená, že by byl nějak ochráněn před exekucí. Je pravda, že při exekuci na plat vám musí zůstat určitá suma peněz (kolik přesně, na to se podíváme dále). Nezabavitelná částka při exekuci a minimální mzda jsou ale dvě zcela rozdílné věci:

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 1. 2021 = 7 783 Kč
 • Minimální mzda v roce 2021 = 15 200 Kč

Z výše uvedeného je tedy vidět, že nezabavitelné minimum je menší než minimální mzda. Exekuční srážky tedy mohou být prováděny. Není to ale až tak jednoduché.

Nezabavitelná částka se totiž může zvýšit. Pokud má zaměstnanec, který pracuje za minimální mzdu manželku (manžela) a/nebo nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelná částka zvyšuje od 1. 1. 2021 o 2 624,30 Kč.

Příklad 1: Zaměstnanec s minimální mzdou má manželku a dvě děti:

 • Základní nezabavitelná částka = 7 872,8 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 2 624,30 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za dvě děti = 2 x 2 624,30 Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 15 745,5 Kč

V tomto případě je už nezabavitelné minimum vyšší než minimální mzda. Exekuční srážky by tak u zaměstnance se dvěma dětmi a a manželkou, při minimální mzdě, pravděpodobně nemohli proběhnout.

Kalkulačka výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2021

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu – vysvětlení viz dále.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2021
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Z čeho se počítá exekuce na plat

Pro výpočet exekuce na plat není rozhodující to, jak vysokou má zaměstnanec hrubou mzdu. A minimální mzda je udávána vždy jako hrubá mzda. Výpočet srážek při exekuci se provádí z čisté mzdy. A ta může být reálně vyšší než je 15 200 Kč nebo nižší – viz příklad:

Příklad 2: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který uplatňuje pouze slevu za poplatníka:

 • Hrubá mzda = 15 200 Kč
 • Sociální + zdravotní = 988 + 687 Kč
 • Daň 15% = 2 280 Kč
 • Daňová sleva = 2320 Kč
 • Čistá mzda = 13 528 Kč

Příklad 3: Zaměstnanec se dvěma dětmi, na které si u zaměstnavatele uplatňuje slevu:

 • Hrubá mzda = 15 200 Kč
 • Sociální + zdravotní = 988 + 684 Kč
 • Daň 15% = 2280 Kč
 • Daňová sleva = 2320 Kč (za poplatníka) + 2 884 Kč (za děti)
 • Daňový bonus = 2 884 Kč
 • Čistá mzda = 16 412 Kč

Výpočet srážek při exekuci 2021

Z výše uvedeného vyplývá, že i když oba zaměstnanci (bezdětný zaměstnanec i zaměstnanec dětmi) pracují za stejnou minimální mzdu (15200 Kč), reálně mají každý jinak vysokou čistou mzdu.

Pro výpočet srážek při exekuci se pak vychází z té čisté mzdy. A záleží také na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. U přednostní pohledávky zaměstnanci zůstává jedna třetina ze zbytku mzdy po odečtení nezabavitelné čistky (maximálně ale 6 998 Kč), u nepřednostní pohledávky zůstávají dvě třetiny (maximálně ale 13 996 Kč)

Příklad 4: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který má čistou mzdu 13 528 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 15 200 Kč
 • Čistá mzda = 13 528 Kč
 • Nezabavitelná částka = 7873 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 5655 Kč
 • Srážky na exekuci = 1 885 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 11 643Kč

Příklad 5: Zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou, který má čistou mzdu 16 412 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 15 200 Kč
 • Čistá mzda = 16 412 Kč
 • Nezabavitelná částka = 15 745,5 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 666 Kč
 • Srážky na exekuci = 222 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 16 190 Kč

Pokud by měl zaměstnanec v příkladu 5, jen o něco málo vyšší výplatu, tak by mu z platu nemohlo být nic strženo. Pokud by celková nezabavitelná částka, byla stejná nebo vyšší, jako čistá mzdy, pak by exekuční srážky vůbec neproběhly.