Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2020

Na začátku roku 2020 se minimální mzda zvýšila z 13 350Kč (v roce 2019) na 14600 Kč v roce 2020. Vláda a poslanci nyní diskutují, jak se bude dále zvyšovat minimální mzda. Aktuálně je na úrovni cca 43% průměrné hrubé mzdy. Cílem je spojit minimální mzdu právě s průměrnou mzdou, tak aby se minimální mzda navyšovala automaticky, podle rostoucí průměrné mzdy.

Exekuce na plat při minimální mzdě 2020

To, že někdo pracuje jen za minimální mzdu, ale neznamená, že by byl nějak ochráněn před exekucí. Je pravda, že při exekuci na plat vám musí zůstat určitá suma peněz (kolik přesně, na to se podíváme dále). Nezabavitelná částka při exekuci a minimální mzda jsou ale dvě zcela rozdílné věci:

 • Základní nezabavitelná částka od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč
 • Minimální mzda v roce 2020 = 14 600 Kč

Z výše uvedeného je tedy vidět, že nezabavitelné minimum je menší než minimální mzda. Exekuční srážky tedy mohou být prováděny. Není to ale až tak jednoduché.

Nezabavitelná částka se totiž může zvýšit. Pokud má zaměstnanec, který pracuje za minimální mzdu manželku (manžela) a/nebo nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost, pak se nezabavitelná částka zvyšuje od 1. 7. 2020 o 2 590,50 Kč.

Příklad 1: Zaměstnanec s minimální mzdou má manželku a dvě děti:

 • Základní nezabavitelná částka = 7 771,50 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za manželku = 2590,50 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky za dvě děti = 2 x 2590,50Kč
 • Nezabavitelné minimum celkem = 15 543 Kč

V tomto případě je už nezabavitelné minimum vyšší než minimální mzda. Exekuční srážky by tak u zaměstnance se dvěma dětmi a a manželkou, při minimální mzdě, pravděpodobně nemohli proběhnout.

Kalkulačka výpočet exekuce na plat při minimální mzdě 2020

Do kalkulačky zadávejte svoji čistou mzdu – vysvětlení viz dále.

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Z čeho se počítá exekuce na plat

Pro výpočet exekuce na plat není rozhodující to, jak vysokou má zaměstnanec hrubou mzdu. A minimální mzda je udávána vždy jako hrubá mzda. Výpočet srážek při exekuci se provádí z čisté mzdy. A ta může být reálně vyšší než je 14600 Kč nebo nižší – viz příklad:

Příklad 2: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který uplatňuje pouze slevu za poplatníka:

 • Hrubá mzda = 14 600 Kč
 • Sociální + zdravotní = 949 + 657 Kč
 • Daň 15% = 2 940Kč
 • Daňová sleva = 2070 Kč
 • Čistá mzda = 12 124 Kč

Příklad 3: Zaměstnanec se dvěma dětmi, na které si u zaměstnavatele uplatňuje slevu:

 • Hrubá mzda = 14 600 Kč
 • Sociální + zdravotní = 949 + 657 Kč
 • Daň 15% = 2200 Kč
 • Daňová sleva = 2070 Kč (za poplatníka) + 2 884 Kč (za děti)
 • Daňový bonus = 2 014 Kč
 • Čistá mzda = 15 008 Kč

Výpočet srážek při exekuci 2020

Z výše uvedeného vyplývá, že i když oba zaměstnanci (bezdětný zaměstnanec i zaměstnanec dětmi) pracují za stejnou minimální mzdu (14600 Kč), reálně mají každý jinak vysokou čistou mzdu.

Pro výpočet srážek při exekuci se pak vychází z té čisté mzdy. A záleží také na tom, zda se jedná o přednostní nebo nepřednostní pohledávku. U přednostní pohledávky zaměstnanci zůstává jedna třetina ze zbytku mzdy po odečtení nezabavitelné čistky (maximálně ale 6 908 Kč), u nepřednostní pohledávky zůstávají dvě třetiny (maximálně ale 13 816Kč)

Příklad 4: Bezdětný zaměstnanec s minimální mzdou, který má čistou mzdu 9640 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 14 600 Kč
 • Čistá mzda = 12 124 Kč
 • Nezabavitelná částka = 7771,50 Kč
 • Zbytek mzdy po odečtení nezabavitelné částky = 4 352,50 Kč
 • Srážky na exekuci = 2 276 Kč
 • Zbytek mzdy po exekuci = 12 324Kč

Příklad 5: Zaměstnanec se dvěma dětmi a manželkou, který má čistou mzdu 15 008 Kč, a je nařízena exekuce z důvodu nepřednostní pohledávky:

 • Hrubá mzda = 14 600 Kč
 • Čistá mzda = 15 008 Kč
 • Nezabavitelná částka = 15 543 Kč

Nezabavitelná částka je vyšší než čistá mzda. Není tedy možné nic strhnout na exekuci. Pokud by se zaměstnanci nezvýšila výplata, pak exekuce nebude probíhat. hrozí mu ale to, že mu exekutor zablokuje účet v bance, nebo začne provádět exekuci na majetek