Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Kalkulačka: Výpočet neschopenky – nemocenské dávky 2024

Při nemoci nebo úrazu, máte na neschopence nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele za prvních 14 dní a na nemocenské dávky od 15 dne. Jejich výpočet a výše se liší. Nemocenská se při delší nemoci postupně zvyšuje. Maximální délka neschopenky je až 380 dní.

Když onemocníte nebo se vám stane nějaký úraz, není to jistě nic příjemného. Pokud jste zaměstnaní, pak je dočasná pracovní neschopnost spojena i s výrazným poklesem příjmu. A to je hodně nemilé.

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete během neschopenky (kolik jsou nemocenské dávky). Podíváme se na to, na co máte nárok během prvních 14 dní na neschopence, a co dostanete při dlouhodobé nemoci.

Kalkulačka: výpočet neschopenky v roce 2024

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Nemocenské dávky a náhrada mzdy od zaměstnavatele v roce 2024

Pokud onemocníte a budete na neschopence, máte nárok na dvě různé nemocenské dávky:

 • Za prvních 14 dní dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele
 • Od 15 dne dostáváte nemocenské dávky (platí stát)

Mezi náhradou mzdy od zaměstnavatele (za prvních 14 dní) a nemocenskou (nemocenské dávky od 15 dne DPN), jsou určité rozdíly:

 • Náhradu mzdy dostáváte ve výši 60% z průměrné hodinové mzdy (za předchozí kalendářní čtvrtletí)
 • Nemocenské dávky jsou ve výši 60% – 72% (postupně se zvyšují) z redukovaného vyměřovacího základu (z hrubé mzdy), vypočítaného zpravidla z posledních 12 měsíců
 • Náhrada mzdy za nemoc je vyplácena jen za skutečně neodpracované směny (hodiny), za prvních 14 dní to může být 80 hodin (při rovnoměrném rozložení pracovní doby)
 • Nemocenské dávky jsou vyplaceny za každý kalendářní den (včetně víkendu a státních svátků), maximální doba je 380 dní (může být prodloužena o dalších 350 dní)

Kolik je náhrada mzdy za neschopenku v roce 2024?

Pro výpočet nemocenské, kterou dostáváte od zaměstnavatele během prvních 14 dní neschopenky, je rozhodující vaše průměrná (hrubá) hodinová mzda (průměrný výdělek). Ta se vypočítá z posledního (ukončeného) kalendářního čtvrtletí.

Pokud v zaměstnání pracujete jen krátkou dobu (například pokud jste na neschopence ve zkušební době), pak se výpočet neschopenky může provádět i jinak. Namísto průměrné hodinové mzdy, by se mohl použít pravděpodobný výdělek.

Příklad výpočtu neschopenky za prvních 14 dní v roce 2024

 • Hrubá mzda za měsíc = 35 000 Kč
 • Počet hodin za měsíc = 160 hodin
 • Průměrná hrubá hodinová mzda = 218,75 Kč

Pro výpočet náhrady mzdy od zaměstnavatele, se na vypočítanou průměrnou hodinovou mzdu uplatní redukční hranice. To znamená, že od určité výše výdělku, se započítá jen jeho část.

Od 1. 1. 2024 platí pro výpočet neschopenky od zaměstnavatele tyto redukční hranice:

 • Do 256,55 Kč/hodina se započítá 90%
 • Do 384,83 Kč/hodina se započítá 60%
 • Do 769,48 Kč/hodina se započítá 30%
 • Vše nad 769,48 Kč se již nijak dále neprojeví

Výsledná náhrada mzdy (při hrubé mzdě 35 000 Kč) za prvních 14 dní na neschopence, při 80 zameškaných hodinách, by tedy byla:

 • Redukovaný hodinový výdělek = 196,875 Kč
 • Náhrada mzdy 60% = 118,260 Kč
 • Za jeden den dostanete = 946 Kč
 • Za prvních 14 dní je to = 9 461 Kč

Kolik je nemocenská při delší nemoci v roce 2024?

Od 15 dne na neschopence máte nárok na nemocenské dávky. Při nich se výpočet provádí na základě vaší hrubé mzdy. Určí se denní vyměřovací základ (to je zjednodušeně součet vašich hrubých příjmů za posledních 12 měsíců vydělený počtem dní, nebo se to dá zjednodušit na výpočet z průměrné měsíční hrubé mzdy, vydělený počtem dní za měsíc).

Od 15 dne dostáváte peníze za každý kalendářní den. Tedy i za víkend nebo státní svátek. Nemocenské dávky se postupně zvyšují:

 • Nemocenská od 15 do 30 dne = 60%
 • Nemocenská od 31 do 60 dne = 66%
 • Nemocenská od 61 dne = 72%

Příklad výpočtu nemocenské od 15 dne v roce 2024

 • Hrubá mzda za měsíc = 35 000 Kč
 • Denní vyměřovací základ = 1150,68 Kč

I při výpočtu nemocenských dávek se uplatní redukční hranice. Pro výpočet nemocenské platí od 1. 1. 2024 tyto redukční hranice:

 • Do 1466 Kč se započítá 90%
 • Od 1466 Kč do 2199 Kč se započítá 60%
 • Od 21997 Kč do 4397 Kč se započítá 30%
 • Nad 4397 Kč se napočítá nic

Pro výpočet nemocenské do 15 dne by to pak vycházelo:

 • Redukovaný vyměřovací základ = 1 150,68 Kč
 • Nemocenská od 15 do 30 dne = 622 Kč (za jeden den)
 • Nemocenská od 31 do 60 dne = 684 Kč (za jeden den)
 • Nemocenská od 61 dne = 746 Kč (za jeden den)

Pokud byste měli hrubou mzdu 35 000 Kč, a byli byste nemocní delší dobu, pak za první měsíc na neschopence dostanete 19 413 Kč (9 461 Kč za prvních 14 dní + 9 952 za zbytek prvního měsíce).

Za druhý měsíc na neschopence by to bylo 20 520 Kč. A za třetí měsíc by to bylo 22 380 Kč. Za všechny další měsíce byste pak dostávali 22 380 Kč. Resp. výše uvedené částky, jsou kalkulované pro délku měsíce 30 dní. Takže reálně by to mohlo být i o něco více (jen v únoru o něco méně). Maximální délka nemocenské je 380 dní.