Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Bude se dávka na živobytí moc vybrat z bankomatu?

Jednou z hlavních funkcí nové sociální karty mělo být omezení zneužívání sociálních dávek. Jedná se především o sociální dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, který se poskytuje jako pomoc lidem, jejichž příjmy jsou nižší než zákonem stanovené životní minimum.

Zneužívání sociálních dávek hmotné nouze:

  • Až 65% z dávek hmotné nouze nebude možné vybrat v hotovosti z bankomatu
  • Se sociální kartou nebude možné platit v barech, restauracích, hernách atp.
  • V běžném supermarketu bude možné se sociální kartou zakoupit alkohol, cigarety apod.

Dávky hmotné nouze a sociální karta

Ještě před zavedením nové sociální karty (sKarta), bylo možné omezit využívání dávek hmotné nouze. Příjemci těchto dávek (dávka na živobytí a dávka na bydlení) tak mohli místo peněz v hotovosti (složenkou nebo na účet) dostávat pouze peněžité poukázky, za které bylo možné nakupovat potraviny nebo drogerii. Za poukázky nebo možné platit jiné zboží, především alkohol a cigarety.

Sociální karta má také zabránit zneužívání sociálních karet. To je určeno přímo v příslušném zákonu č. 366/2011 SB. K možnosti čerpat dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) zákon říká:

§ 43 odstavec 5 zní:

„(5) Způsob výplaty určuje plátce dávky tak, že bere v úvahu schopnosti a možnosti osoby v hmotné nouzi s dávkou v hmotné nouzi hospodařit a využít dávku k účelu, ke kterému je určena. Způsob výplaty

a)           příspěvku na živobytí může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,

b)           mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3 může určit plátce dávky tak, že nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky bude poskytnuto využitím platební funkce karty nebo využitím poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené hodnotě,

c)            mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určí plátce dávky jako způsob výplaty využitím platební funkce karty, využitím přímé úhrady výdaje nebo nákladu, který je důvodem pro přiznání mimořádné okamžité pomoci, nebo využitím poukázky na přímý odběr zboží ve stanovené hodnotě; hotovostní způsob výplaty prostřednictvím karty může u mimořádné okamžité pomoci přiznané z důvodu uvedeného v § 2 odst. 5 určit plátce dávky pouze v případě, nelze-li využít těchto způsobů výplaty, nebo pokud plátce dávky dospěje v odůvodněném případě k závěru, že je důvodné poskytnutí dávky tímto způsobem.“.

§ 59 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Příspěvek na bydlení lze použít bez souhlasu příjemce k přímé úhradě nájemného nebo služeb spojených s bydlením, a to tak, že plátce příspěvku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovateli služeb.“.

Výběr dávek hmotné nouze z bankomatu

Z výše uvedeného vyplývá, že možnost čerpat dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí) bude omezena. Podle novely zákona by tak příjemce sociálních dávek pomoci ve hmotné nouzi měl mít možnost 65% z dávky použít pouze k placení v obchodech.

Z výše uvedené novelizace zákona tak vyplývá, že příspěvek na živobytí by se sociální kartou nemělo být možné vybrat z bankomatu celý.  Minimálně 35% z dávky a maximálně 65% (přesná výše závisí na rozhodnutí příslušného úřadu práce) by mělo být možné používat pouze k placení kartou.

Sociální karta – alkohol a cigarety

Se sociální kartou nebude možné platit na některých místech. Placení nebude umožněno v restauracích, barech a hernách a na dalších podobných místech. Primárně by tedy nemělo být možné, aby příjemci zneužívali poskytnuté sociální dávky pro útratu za hrací automaty a další hazardní hry, na nákup alkoholu a cigaret.

Bohužel to ale není tak jednoduché. I když větší část sociálních dávek hmotné nouze bude možné použít jen k placení v obchodech, kde prodávají běžné zboží (supermarkety apod.), pokud si příjemce sociální dávky v tomto supermarketu zakoupí cigarety nebo alkohol, sociální karty mu to dovolí.

U sociální karty totiž bude omezena možnost platit jen na konkrétních místech (restaurace, bary, herny). Sociální karta nebude umět omezit nákup konkrétního zboží. Se sociální kartou tedy bude možné zakoupit jak alkohol, tak cigarety.

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: