Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Kdy se začnou vydávat sociální karty

Sociální karty jsou aktuální novinka, která změnit způsob fungování výplaty sociálních dávek. Od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost sociální reforma. Změn, které v této souvislosti došlo, byla celá řada. Změnil se způsob posuzování nároku na některé sociální dávky. Část agendy ohledně sociálních dávek nově převzaly Úřady práce. V souvislosti se sociální reformou se měnil i systém schvalování, posuzování a výplaty dávek, což na začátku roku vedlo málem ke kolapsu celé systému státní sociální podpory. Jednou z posledních novinek této sociální reformy, kterou nyní stát uvádí do praxe, jsou i sociální karty.

Kdy se začnou vydávat sKarty

Příprava celého projektu sociální karty běží již několik měsíců. Samotné vydávání sKarty ale začne až v červenci 2012. Předpokládaný harmonogram projektu je následující:

 • Červenec 2012 – pilotní projekt, prvních 200 vydaných karet
 • Červenec – Srpen 2012 – pokračování pilotního projektu, vydáno cca 50.000 karet
 • Konec roku 2012 – dokončení projektu, vydáno cca 900.000 karet

Kdy dostanu novou sociální kartu?

Zajímá vás, kdy i vy dostanete sociální kartu a začnete si pro sociální dávky chodit do bankomatu (místo na poštu nebo do banky)? Nemusíte mít obavy. O tom, že i vy obdržíte sociální kartu, se včas dozvíte.

Jak již bylo uvedeno výše, na začátku bude dostávat sociální karty pouze vybraná skupina příjemců. I následný přechod na všechny příjemce sociálních dávek bude postupný.

To hlavní je že vy sami se nemusíte o sociální kartu aktivně hlásit. Není potřeba nikam chodit, není potřeba nikde žádat o vydání sociální karty.

Jak se dozvím, že dostanu sociální kartu

O tom, že i vy dostanete novou sociální kartu, se dozvíte z úřadu práce. Ten vám poštou (na adresu vašeho trvalého bydliště, nebo na kontaktní adresu, kterou jste na Úřadu práce uvedli) pošle, dopis s výzvou, abyste se dostavili vyzvednout si novou sKartu.

První dopis vám Úřad práce pošle jako obyčejný dopis. Pokud si ve stanovené lhůtě nepřijdete na Úřad práce vyzvednout novou sKratu, pak vám bude zaslán ještě jeden dopis s výzvou k vyzvednutí, tentokrát už jako doporučený dopis.

Jak to celé funguje?

 1. Úřad práce pošle výzvu k vyzvednutí připravené sKarty
 2. Na Úřadu práce obdržíte sKartu a obálku s aktivačním kódem (bezpečnostní PUK kód)
 3. Česká spořitelna vám poštou (obyčejný dopis) zašle PIN kód ke kartě
 4. Abyste mohli kartu používat, musíte ji nejprve aktivovat
 5. Jakmile převezmete kartu, stát vám začne vyplácet sociální dávky na účet u České spořitelny a vy si můžete peníze vybrat z bankomatu, nebo použít sociální kartu k placení v obchodech

Jak zjistím, kdy dostanu sociální kartu?

Přesný termín, kdy i vy dostanete sociální kartu, vám dopředu nikdo neřekne.  Pokud nebudete zařazeni do první nebo druhé testování fáze, bude vám sociální karta vydána v průběhu druhé poloviny roku 2012. Jednotlivé úřady práce budou příjemcům sociálních dávek vydávat karty postupně. To znamená, že i v rámci jednoho města nebo obce, budou karty vydávány na etapy, tak aby nedošlo k zahlcení úředníků a aby se zajistilo hladké a bezproblémové vydávání karet.

Bližší informace o sociální kartě nebo o sociálních dávkách obecně je možné najít na:

 • Bezplatná telefonní linka, informace o sKartě: 800 752 782
 • Emailová adresa, informace o sociální kartě: csas@csas.cz
 • Modrá linka, informace o sociálních dávkách: 844 844 803
 • Emailová adresa, informace sociální dávky: kontaktni.centrum@mpsv.cz

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: