Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Rodičovská dovolená 2024 – zvýšení rodičovského příspěvku a změna podmínek od ledna 2024

Od začátku roku 2024, se zvýší rodičovský příspěvek (a změní se i některé podmínky). Rodičovská bude nově 350 000 Kč. Nárok bude ale jen u dětí, narozených od 1. 1. 2024. V roce 2023 začíná platit novela zákoníku práce – nárok na home-office, zkrácení úvazku, upřesnění podmínek pro rodičovskou dovolenou.

Rodičovský příspěvek, je sociální dávka, která je vyplácena maminkám na rodičovské dovolené (resp. rodičovská dovolená není podmínkou, nárok mají i nezaměstnané ženy, nebo podnikatel (OSVČ) či studentky).

Rodičovský příspěvek, vyplácí Úřad práce po skončení mateřské (peněžité pomoci v mateřství), nebo po porodu (pokud nebyl nárok na PPM).

Do konce roku 2023 je rodičovský příspěvek „jenom“ 300 000 Kč. To se má od roku 2024 změnit, a rodičovská se zvýší o 50 000 Kč. Pouze ale u dětí, které se narodí až v roce 2024 (od 1. ledna 2024).

Během rodičovské dovolené, můžete od Úřadu práce dostávat až 13 000 Kč měsíčně (u dvojčat až 19 500 Kč). Nebo případně i více. Maminky, které měly nárok na mateřskou (a dostatečně vysoký vyměřovací základ), si mohou zvolit i vyšší měsíční částku rodičovské.

Kalkulačka: Výpočet rodičovského příspěvku během rodičovské dovolené v roce 2024

Celková částka rodičovské, doposud byla 300 000 Kč (u dvojčat je to 450 000 Kč). Tuto celkovou částku je možné rozložit na dobu až do 4 roků. Případně pochopitelně i kratší dobu (rodičovská dovolená v zaměstnání končí, už ve 3 letech dítěte).

Pro děti narozené od 1. 1. 2024, už ale bude rodičovská zvýšená na 350 000 Kč (u dvojčat to bude 525 000 Kč). A celou částku bude nutné rozložit na kratší dobu – jenom do 3 roků.

Všichni, kdo mají nárok na rodičovský příspěvek, si mohou zvolit měsíční částku až do 13 000 Kč (u dvojčat až do 19 500 Kč). Pokud byl nárok na mateřskou (nebo je možné alespoň u jednoho z rodičů stanovit adekvátní vyměřovací základ), pak to může být i více.

Maximální možná měsíční částka je v roce 2024 ve výši 53 910 Kč (týká se to ale jen maminek/tatínků se velmi nadprůměrnou mzdou).

Kalkulačka rodičovská dovolená 2024
Kdy se narodilo dítě?
Průměrná hrubá měsíční mzda
(otce nebo matky, podle toho, která je vyšší)

Máte dvojčata (vícerčata)
Výpočet

Zvýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2024

Rodičovský příspěvek, který byl doposud 300 000 Kč, se od 1. ledna 2024, zvýšil o 50 000 Kč. V roce 2024, tedy bude rodičovská:

  • Celkem 350 000 Kč (jedno dítě narozené v roce 2024 a dále)
  • Celkem 525 000 Kč (dvojčata, trojčata, …, atd., narozená v roce 2024 a dále)

Pro děti narození do 31. 12. 2023, i nadále platí původní částka 300 000 Kč a nic se nemění.

Kdo bude mít nárok na zvýšenou rodičovskou v roce 2024?

Na zvýšený rodičovský příspěvek, bude nárok jen u dětí, které se narodí až od začátku ledna 2024.

Děti, které se už narodily dříve, nebo které se ještě narodí do konce roku 2023 (do 31. prosince 2023), budou mít nárok na rodičovský příspěvek, podle původních podmínek:

  • Celkem 300 000 Kč (jedno dítě narozené do konce roku 2023)
  • Celkem 450 000 Kč (dvojčata, trojčata, …, atd., narozená do konce roku 2023)

Zkrácení maximální doby pro čerpání rodičovského příspěvku v roce 2024

Kromě zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun, ale současně dojde i ke zkrácení maximální doby, po kterou je možné dostávat příspěvek od Úřadu práce.

Aktuálně je možné rozložit výplatu rodičovské dokonce až na 48 měsíců (resp. maximálně do 4 narozenin dítěte, pokud je nárok na PPM, tak je to méně měsíců). To se má v roce 2024 změnit, a rodičovský příspěvek bude nutné vyčerpat do 3 narozenin dítěte.

Ostatní podmínky pro nárok na rodičovskou, by se už ale v roce 2024 měnit neměly.

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek? Jaké jsou podmínky v roce 2024?

Na rodičovský příspěvek, mají nárok rodiče malých dětí. Nárok může mít jen jeden z rodičů (na rodičovské dovolené ale mohou být oba).

U rodičovského příspěvku (na rozdíl od mateřské), není podmínkou nějaká minimální doba v předchozím zaměstnání. Výše příjmu, hraje roli jen pro možnost volby měsíční částky.

Na rodičovský příspěvek, tedy mají nárok i maminky, které byly před porodem nezaměstnané, nebo i studenty, nebo podnikatelky, které si neplatí nemocenské pojištění a nevznikne jim tak nárok na mateřskou.

Mezi hlavní podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek, patří zajištění řádné celodenní péče o dítě. To aktuálně znamená omezení, že dítě nesmí chodit do školky, do jeslí, do nějaké dětské skupiny, apod., na dobu delší než 92 hodin měsíčně (i zde se zvažuje změna, a mohlo by dojít na úplné zrušení této podmínky).

Rodičovská dovolená – změna podmínek v roce 2024

V roce 2023, se schválila novela zákoníku práce. Ta zahrnuje několik zásadních změn. Nově bude nárok na dovolenou u dohody DPP a DPČ. Jsou stanoveny nové podmínky pro možnost práce na home-office.

Mění se podmínky pro doručování dokumentů. Nově možná výpověď i elektronicky (například emailem nebo do datové schránky). Dochází i ke zpřesnění podmínek pro rodičovskou dovolenou.

Rodičovská dovolená (podle zákoníku práce), je volno v zaměstnání, na které je nárok v souvislosti s péčí o dítě. Nárok mohou mít oba rodiče (maminka dítěte po skončení mateřské dovolené, tatínek hned po porodu, resp. po skončení otcovské dovolené).

Na rodičovskou dovolenou mohou mít nárok oba rodiče (klidně i současně). Podle nových podmínek, by měla být rodičovská dovolená v zaměstnání oznámena písemně alespoň 30 dní předem. Rodičovskou dovolenou, je také možné požadovat i opakovaně.

Nárok na home-office pro rodiče malých dětí

V aktuální novele zákoníku práce, jsou také nově stanoveny podmínky pro možnost práce na dálku (home-office, práce z domu). Na té se musí zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout. Pro rodiče malých dětí (do 9 roků), bude nárok na home-office téměř povinný (zaměstnavatel může, odmítnout povolit home-office, jen při vážných provozních důvodech a musí zamítnutí písemně zdůvodnit).

Nárok na zkrácený úvazek pro těhotné a rodiče dětí

Těhotné ženy nebo rodiče dětí do 15 roků, také budou mít možnost požádat o zkrácený úvazek v zaměstnání. Zaměstnavatel jim opět musí vyhovět, nebo písemně zdůvodnit, proč to není možné. Stejně jako na zkrácení, je následně nárok i na opětovné prodloužení úvazku na původní délku.