Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Kalkulačka PPM 2022 – výpočet mateřské

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM), někdy také nazývaná mateřská, je jednou ze dvou základních dávek, na které máte případně nárok v souvislosti s péčí o narozené dítě. Na PPM (mateřskou), mají nárok jak zaměstnanci, tak i živnostníci (pokud si platí nemocenské pojištění).

V následující kalkulačce pro výpočet mateřské v roce 2022, si můžete spočítat, kolik byste dostávali během mateřské dovolené. Podíváme se na to, jak se provádí výpočet mateřské, kdo má nárok na PPM a jaké jsou aktuální podmínky v roce 2022.

Kalkulačka PPM – výpočet mateřské v roce 2022

Tato kalkulačka je určena pro výpočet PPM u zaměstnanců. Pro výpočet PPM pro OSVČ se můžete podívat sem.

Kalkulačka mateřská 2022
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Mateřská dovolená v roce 2022

Na mateřské dovolené mohou být pouze zaměstnanci. Mateřská dovolená je volno, které čerpáte v zaměstnání v souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě.

Délka mateřské dovolené:

 • 28 týdnů na jedno dítě (196 dní)
 • 37 týdnů na dvojčata nebo vícerčata (256 dní)

OSVČ na mateřskou dovolenou nárok nemá (není zaměstnaná, nemá ani klasickou dovolenou, ani mateřskou, ani rodičovskou). OSVČ, ale  může mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (pokud si platí nemocenské pojištění a splní všechny ostatní podmínky).

Na mateřské dovolené může být i muž (otec dítěte). Zatímco žena může být na mateřské dovolené už do začátku 6 – 8 týdne před porodem, muž nastupuje na mateřskou nejdříve od začátku 7 týdne po porodu. Otec dítěte má také možnost během prvních 6 týdnů po porodu, čerpat 2 týdny (14 dní) placené otcovské dovolené.

Peněžitá pomoc v mateřství v roce 2022

Peněžitá pomoc v mateřství souvisí s mateřskou dovolenou jen částečně. Je možné, aby žena dostávala PPM a při tom nebyla na mateřské dovolené.

Například pokud její zaměstnání skončí už v průběhu těhotenství (pracovní poměr na dobu určitou). Pak sice díky ochranné době (až 180 dní) může mít nárok na PPM, ale fakticky se u ní nejedná o mateřskou dovolenou.

Mezi mateřskou dovolenou a peněžitou pomocí v mateřství je tedy rozdíl (podobně jako rodičovská dovolená není to samé, co rodičovský příspěvek).

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM v roce 2022?

Na peněžitou pomoc v mateřství vzniká nárok při splnění určitých podmínek:

 • Minimální doba v zaměstnání (účast na nemocenském pojištění) v délce nejméně 270 kalendářních dní za poslední dva roky
 • V době vzniku nároku na PPM (6 – 8 týdnů před porodem), být zaměstnaná (nebo v ochranné době až 180 dní)
 • OSVČ si po stejnou dobu musí platit dobrovolné nemocenské pojištění (minimální platba je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně)
 • U OSVČ je doplňující podmínka, že nejméně 180 dní nemocenského pojištění (z 270), musí být zaplaceno v posledním roce před vznikem nároku na PPM

Výpočet PPM: Kolik je „mateřská“ v roce 2022?

Peněžitá pomoc v mateřství je stanovena jako 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu:

 • Při hrubé mzdě do cca 35 tisíc korun měsíčně, je to 70% z hrubé mzdy
 • Denní vyměřovací základ se obvykle počítá z celkových příjmů za posledních 12 měsíců

Pokud byste měli hrubou mzdu 35 000 Kč, pak zjednodušený výpočet denního vyměřovacího základu vypadá takto:

 • (12 * 35 000)/365 = 1150,68 Kč/den

Denní vyměřovací základ se při výpočtu PPM redukuje. Od 1. 1. 2022 platí tyto redukční hranice:

 • 1 redukční hranice 2022 = do 1298 Kč se započítá 100%
 • 2 redukční hranice 2022 = od 1298 Kč do 1946 Kč se započítá 60%
 • 3 redukční hranice 2022 = od 1946 Kč do 3892 Kč se započítá 30%
 • Nad 3892 Kč se nezapočítá nic

V případě hrubé mzdy 35 000 Kč, se tato redukce nijak neprojeví. A mateřská by se spočítala, jako 70% z denního vyměřovacího základu 1151 Kč:

 • Mateřská na 1 kalendářní den = 806 Kč
 • Mateřská za měsíc (30 dní) = 24 180 Kč
 • Mateřská celkem (28 týdnů) = 157 976 Kč

Výpočet PPM: Kolik je minimální PPM („mateřská“) v roce 2022?

Nic, jako minimální peněžitá pomoc v mateřství, není stanoveno. „Mateřská“ se počítá na základě skutečného příjmu:

 • Pokud by někdo pracoval jen za minimální mzdu, pak se mateřská spočítá z této minimální mzdy.
 • Pokud by měl někdo příjem nižší než je minimální mzda (práce na zkrácený úvazek, práce na DPČ), pak se to spočítá z této nižší částky.

Výpočet PPM: Kolik je maximální PPM („mateřská“) v roce 2022?

Tím, jak jsou v roce 2022, nastaveny redukční hranice, je současně určena i maximální mateřská.

Protože se nad 3892 Kč (u denního vyměřovacího základu), již nic nezapočítá, tak se od určité výše mzdy, PPM už dál nezvyšuje.

Maximální mateřskou v roce 2022, tak můžete mít u hrubé mzdy cca 118 000 Kč:

 • Maximální mateřská na jeden den = 1590 Kč
 • Maximální mateřská na měsíc (30 dní) = 47 700 Kč)

Celkem je tak možné, za celou dobu mateřské, dostat až 311 640 Kč (za 28 týdnů, 196 dní), pokud se vám narodí jedno dítě. Pokud by se vám v roce 2022 narodila dvojčata (nebo vícerčata), pak můžete celkem dostat maximálně 411 810 Kč (za 37 týdnů, 256 dní).