Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Notářské poplatky 2024: Kolik si bere notář za pozůstalosti?

Od 1. 1. 2021 došlo ke zvýšení poplatků u notáře (v roce 2024 se nic nemění). Z dědictví se již od roku 2014 neplatí žádná dědická daň. Platí se ale poplatky u notáře. Notář si z dědictví bere určité procento, jako svou odměnu. Minimální poplatek z dědictví u notáře, je v roce 2024 ve výši 2000 Kč.

Dědictví (pozůstalost) vyřizuje vždy notář. Za vyřízení pozůstalostního řízení, má pak notář nárok na odměnu. Ta je určena, jako procento z celkové hodnoty dědictví. V roce 2024 je to minimálně 2000 Kč (v případě zastavení řízení jen 1000 Kč).

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik vás bude stát vyřízení dědictví u notáře. Od začátku roku 2021, začala platit nová vyhláška, která stanovuje výši notářských poplatků. A další změna platí i od začátku roku 2023 – zvýšila se hranice pro placení poplatků až do 100 miliónů korun.  U dědických řízení zahájených po 1. 1. 2023, tedy u notáře zaplatíte více.

Kalkulačka: Výpočet poplatků z dědictví u notáře v roce 2024

Pro výpočet základní odměny notáře, za vyřízení pozůstalosti (dědictví), zadejte celkovou hodnotu dědictví (alespoň přibližný odhad). Minimální odměna notáře, je v roce 2024 ve výši 2000 Kč.

Kalkulačka notářské poplatky 2024
Zadejte hodnotu dědictví

Výpočet

Daň z dědictví a poplatky u notáře v roce 2024

Pokud dědíte nějaký majetek, tak již delší dobu (od roku 2014), neplatíte žádnou daň z dědictví. Dědická daň již byla zrušena, a tak vás dědictví bude stát jen příslušné poplatky, které se platí u notáře.

Dědictví (pozůstalostní řízení), musí vždy vyřizovat notář. Nemůžete si ho ani sami zvolit, je přidělen soudem, podle náhodného rozdělení.

V případě, že notář zjistí, že pozůstalost nezahrnuje žádný majetek, nebo jenom majetek zanedbatelné hodnoty, pak může dědické řízení zastavit. V tom případě se platí jen minimální poplatek 1000 Kč.

Majetek zanedbatelné hodnoty pak může být vydán tomu, kdo zesnulému vypravil pohřeb (jedná se zpravidla o případy, kdo hodnota dědictví nepřekračuje obvyklé náklady na pohřeb).

Kolik si bere notář z dědictví (z pozůstalosti) v roce 2024?

Odměna notáře za vyřízení dědictví je stanovena příslušnou vyhláškou. Od 1. 1. 2023 došlo k její aktualizaci.

Takže u dědických řízení, zahájených po tomto datu, už platí zvýšené poplatky. U dědických řízení zahájených v roce 2022 (nebo i dříve), ale platí původní (nižší) poplatky, podle původní verze vyhlášky.

Základní odměna notáře (poplatky), je stanovena jako určité procento z hodnoty dědictví:

  • Do 500 tisíc korun jsou to 2% (minimálně 2000 Kč)
  • Z částky nad 500 tisíc korun do 1 miliónu korun je to 0,9%
  • Z částky nad 1 milión korun do 3 milióny korun je to 0,5%
  • Z částky nad 3 milióny korun do 30 miliónů korun je to 0,1%
  • Z částky nad 30 miliónů korun do 100 miliónů korun je to 0,05%
  • Z částky nad 100 miliónů korun se už nic neplatí
  • Z odměny se platí DPH 21%

Maximální výše poplatku u notáře, tedy může být v roce 2024 částka 104 665 Kč (včetně DPH 21%). Resp. to je základní odměna notáře. Kromě toho mohou být účtovány i další poplatky (viz dále).

Jaké poplatky se platí u notáře při dědictví v roce 2024?

Kromě základní odměny (% z hodnoty dědictví), může notář vyžadovat úhradu i dalších poplatků.

Jedná se například poplatek za pořízení listin, fotokopií, za telekomunikační služby, atd. Tento poplatek je ve výši 300 Kč (bez DPH).

Dále může notář požadovat i úhradu dalších nákladů spojených s vyřízením pozůstalosti – cestovní náhrady, soudní a jiné poplatky, poštovné atd.

Notář je vždy plátcem DPH (teoreticky by nemusel, takový případ ale v ČR aktuálně není). Z poplatků u notáře se tedy vždy platí DPH 21%.

Jak dlouho trvá vyřízení dědictví u notáře?

Každé pozůstalostní řízení může být hodně individuální. Záleží i na množství a hodnotě majetku, který po zesnulém zůstal. Není tedy možné říci, nějakou minimální nebo maximální dobu, pro vyřízení dědictví.

Velká většina všech dědických řízení, je ale vyřízena během 3 až 4 měsíců. Až 90% všech dědických řízení je vyřízeno do 1 roku. Pouze malá část dědických řízení trvá 1 až 3 roky. A jen cca 2% případů se vyřizuje déle než 3 roky.