Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Jak zablokovat sKratu

Pokud ztratíte svoji sKartu nebo pokud vám ji někdo ukradne, měli byste postupovat stejně jako v případě běžné platební nebo kreditní karty. To znamená, že je nutné, abyste co nejdříve nahlásili její ztrátu nebo zcizení na telefonní linku České spořitelny.

Pro sociální kartu totiž platí stejné podmínky jako pro běžnou platební nebo kreditní kartu. To znamená, že do okamžiku ztráty této karty, se na případné škodě podílíte i vy. Spoluúčast je ve výši 150 Euro (tj. cca 3750 Kč). Jakmile nahlásíte ztrátu karty, a banka provede její blokaci, tak už vám nehrozí žádná ztráta finančních prostředků

Jak zablokovat sKartu

Pokud ztratíte nebo vám ukradnou sociální kartu, postup pro její zablokování je následující:

 • Na nic nečekejte, zablokování karty je zdarma, nebudete tedy platit žádní poplatek ani, pokud kartu za nějaký čas zase najdete
 • Ihned volejte na bezplatnou telefonní linku, a nahlaste blokaci karty.
 • Bezplatná telefonní linka České spořitelny pro blokaci karty je 800 752 782
 • Volat můžete non-stop, 24 hodin denně
 • Blokaci karty můžete nahlásit i na jakékoliv pobočce České spořitelny

Blokaci karty po telefonu může nahlásit kdokoliv (nemusíte to být jen vy). Pokud blokaci karty nahlásí jiná osoba, musíte ji vy, jako majitel karty do 24 hodin potvrdit a to buď návštěvou na pobočce, nebo zasláním písemného potvrzení (například faxem)

Jak je to se zodpovědností při ztrátě karty

Pokud kartu ztratíte nebo vám ji někdo ukradne, zodpovědnost za případné neoprávněné transakce kartou nesete společně s bankou, to znamená:

 • Pokud vám někdo z karty vybere peníze před tím, než provedete její blokaci, částku do výše 150 Euro vám banka nenahradí. Tj. ztrátu do výše cca 3750 Kč nesete jen vy sami a peníze jsou ztracení (pokud se nepodaří vypátrat viníka a peníze z něj vymoci). Zbytek na 150 Euro by vám banka měla vrátit.
 • Pokud vám někdo vybere peníze z karty až potom, co jste nahlásili blokaci, odpovědnost má jenom banka a musí vám vrátit celou částku zpět na účet
 • Pokud budete mít společně s kartou uložený papírek, na kterém bude PIN kód, nebo pokud budete mít PIN kód napsaný přímo na kartě a někdo vám ji ukradne a vybere peníze, banka vám nikdy nic nevrátí, ani když se bude jednat o částku vyšší než 150 Euro. To platí i pro ostatní případy kdy někomu sdělíte svůj PIN kód. V takovém případě nemáte nárok na vrácení peněz

Jak získat novou sociální kartu

Pokud jste svoji kartu museli zablokovat, určitě by vás zajímalo, jak máte získat novou kartu, abyste si mohli vybrat svoje sociální dávky, postup je následující:

 1. Musíte zajít na úřad práce a požádat o vydání nové sociální karty
 2. Úřad práce vám vystaví dočasné potvrzení o ztrátě, poškození nebo odcizení sociální karty
 3. Česká spořitelna vám vystaví náhradní kartu a zašle vám nový PIN kód

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: