Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Nezabavitelná částka 2024 – nezabavitelné minimum se snížilo a budou i další změny

Při exekuci nebo během oddlužení je nárok na nezabavitelné minimum. Nezabavitelná částka se od 1. 1. 2024 snížila na 12 705 Kč. A plánují se i další změny během roku 2024 – nová minimální splátka exekuce nebo další snížení nezabavitelné částky.

Od února 2024, bude lidem s exekucí nebo insolvencí zůstávat méně peněz. Od 1. 1. 2024 se totiž snížila nezabavitelná částka. A tato změna se projeví při výpočtu výplaty za leden. V únoru tedy mnoha lidem přijde nižší výplata. Rozdíl může být i několik stokorun (nebo i více).

Snížení nezabavitelné částky, ale není jediná letošní změna. Vláda už plánuje další změny. Připravuje se zpřísnění podmínek pro exekuce – je v plánu zavedení minimální splátky exekuce. A zvažuje se další omezení nezabavitelné částky (nezohledňovala by se manželka/manžel).

Kolik je nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci v roce 2024

Od 1. 1. 2024 se změnily podmínky pro výpočet nezabavitelné částky. Došlo ke snížení normativních nákladů na bydlení (viz například informace zde). A kvůli tomu je snížené i nezabavitelné minimum při exekuci nebo insolvenci:

  • Nezabavitelná částka za dlužníka = 12 705 Kč
  • Nezabavitelná částka za manželku/manžela = 3 176 Kč
  • Nezabavitelná částka za dítě = 3 176 Kč

Kalkulačka: Výpočet nezabavitelné částky (exekuce a insolvence) v roce 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik je nezabavitelné minimum, pokud jsou prováděny srážky na exekuci nebo srážky na insolvenci.

Výpočet nezabavitelné částky závisí na tom, zda se jedná o nepřednostní exekuci (zůstane více peněz) nebo zda to je přednostní exekuce či insolvence (zůstane méně peněz).

Nezabavitelné minimum se zvyšuje, pokud má dlužník manželku/manžela (to se může v roce 2024 změnit), nebo za každé vyživované dítě.

Kalkulačka nezabavitelná částka 2024
Čistá měsíční mzda (důchod, jiný příjem)

Typ výpočtu (exekuce x insolvence)
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce/insolvence nezapočítávají).
Výpočet

Tabulka: Kolik mi zůstane při exekuci nebo insolvenci v roce 2024

V následující tabulce se můžete podívat, kolik peněz vám zůstane v roce 2024 při exekuci nebo při insolvenci.

Výpočet nezabavitelné částky v tabulce, je pro dlužníka, který nemá manželku ani žádné dítě. Pokud by se jednalo o ženatého muže a/nebo s dítětem, pak by výpočet vycházel jinak.

Čistá mzda Nepřednostní exekuce Přednostní exekuce a insolvence
20 000 Kč 17 567 Kč 15 136 Kč
25 000 Kč 20 901 Kč 16 803 Kč
30 000 Kč 24 235 Kč 18 470 Kč
35 000 Kč 27 567 Kč 20 136 Kč
40 000 Kč 30 901 Kč 21 803 Kč
45 000 Kč 31 761 Kč 22 233 Kč
50 000 Kč 31 761 Kč 22 233 Kč
55 000 Kč 31 761 Kč 22 233 Kč

V tabulce je vidět, že od určitého přijmu, se už nezabavitelné minimum dále nezvyšuje (pokud je zbytek mzdy po odečtení základní nezabavitelné částky vyšší než 28 586 Kč, pak vše co je nad, už dostává jenom exekutor, zbytek se dělí na třetiny podle typu exekuce).

Jak se vypočítá nezabavitelné minimum při exekuci nebo během oddlužení?

Výpočet nezabavitelné částky se řídí nařízením vlády (číslo 595/2006 Sb.), a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Kolik je aktuální nezabavitelné minimum, závisí především na těchto dvou údajích:

  • Životní minimum jednotlivce 2024 = 4 860 Kč
  • Normativní náklady na bydlení 2024 = 14 197 Kč

Při exekuci (nebo během oddlužení), je nárok na 2/3 z životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Základní nezabavitelné minimum se dále zvyšuje o 1/4 za manželku, manžela nebo i za každé vyživované dítě.

U nepřednostní exekuce dále zůstanou 2/3 ze zbylé části mzdy (nebo z důchodu či z jiného podobného příjmu)

U přednostní exekuce nebo u insolvence dále zůstane 1/3 ze zbylé části mzdy (nebo z důchodu či z jiného podobného příjmu)

Minimální splátka dluhů během exekuce – minimálně 1890 Kč měsíčně

Podle dostupných informací, se vláda momentálně zabývá možností, že by byla schválena nová minimální splátka dluhů během exekuce (pro lidi v insolvenci to není nic nového, tam je minimální splátka už delší dobu).

Při exekuci, by se podle návrhu mělo splácet minimálně 6% – 10% minimální mzdy. Mohlo by to být minimálně 1890 Kč měsíčně.

Tato minimální splátka by se strhávala z různých příjmů (z čisté mzdy, z důchodu, z mateřské, z rodičovské, z odměny za práci na dohodu DPP nebo DPČ). A srážka by byla možná i bez ohledu na výši příjmu. Takže by se peníze strhly i tam, kde momentálně exekutor nic nedostane kvůli nízkému příjmu.

O schválení minimální splátky zatím není definitivně rozhodnuto. Proti této změně, protestuje řada neziskových organizací, protože by to mohlo mnoho lidí uvrhnout do chudoby.

Další snížení nezabavitelné částky – manžel/manželka se nebude počítat

Je zde ještě jedna změna, o které se nyní jedná –  další snížení nezabavitelní částky (změna by se ale týkala jenom některých dlužníků).

Existuje návrh, aby se při výpočtu exekuce nebo při výpočtu insolvence, nezapočítávala manželka nebo manžel.

Pro ženatého dlužníka (nebo vdanou ženu), by to znamenalo snížení nezabavitelné částky o 3176 Kč.

A kvůli tomu by se snížila i čistá mzda o 1 až 2 tisíce korun (a exekutor by dostal více peněz). Ani tato změna zatím není definitivně schválena.