Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Kalkulačka: Výpočet, kolik bude doplatek na bydlení v roce 2024

Příspěvek na bydlení je určen pro rodiny, kde jsou náklady na bydlení vyšší než 30% příjmu. Doplatek na bydlení je určen pro osoby ve hmotné nouzi. Na doplatek může být nárok i při bydlení na ubytovně, v domově důchodců, v azylovém domě, v domě na půl cesty, nebo i jinde.

Jednotlivci i rodiny s nízkými příjmy, mohou mít nárok na různé sociální dávky. Patří sem i dávky na bydlení. Jedná se především o příspěvek na bydlení, nebo případně i doplatek na bydlení.

Podmínky pro nárok na sociální dávky, se od ledna 2024 mění. Může dojít i ke zvýšení dávek, na které je nárok od Úřadu práce.

Jaké jsou dávky na bydlení?

Na Úřadu práce, je možné vyřídit dvě různé dávky na bydlení:

  • Příspěvek na bydlení = pro všechny domácnosti, kde jsou náklady na bydlení vyšší než 30% příjmu
  • Doplatek na bydlení = pro osoby ve hmotné nouzi, které mají velmi nízké příjmy (nebo vůbec žádné příjmy) a vysoké náklady na bydlení

Kromě těchto dvou dávek na bydlení, jsou i přídavky na bydlení pro Ukrajince. Jedná se ale o odlišnou dávku, pro kterou platí jiné podmínky.

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení, je základní sociální dávka, která je určena jako pomoc, se zaplacením vysokých výdajů za bydlení (nájemné, elektřina, plyn nebo i dalších náklady na bydlení).

Na přídavky na bydlení, mohou mít nárok rodiny, kde jsou skutečně zaplacené náklady na bydlení vyšší, než 30% průměrného čistého příjmu.

Na příspěvek je nárok při bydlení v nájmu nebo v podnájmu, při bydlení ve vlastním bytě nebo domě, při bydlení v družstevním bytě, nebo případně i při bydlení na chatě či chalupě.

Nárok ale není například při bydlení na ubytovně nebo v domově důchodců (tam ale může být nárok na doplatek).

Kdo má nárok na doplatek na bydlení?

Doplatek na bydlení, spadá pod dávky hmotné nouze. Podmínky pro získání této dávky, jsou tedy podstatně přísnější, než u běžných přídavků na bydlení.

Důležitým rozdílem je ale to, že na doplatek na bydlení, může být nárok i při bydlení na ubytovně, nebo i v některých dalších případech, kde nevzniká nárok na běžné přídavky.

Na doplatek je nárok, i při bydlení v domově důchodců (v domově pro seniory), v chráněném bydlení, v domě na půl cesty, v terapeutické komunitě, v azylovém domě, apod.

Předpokladem pro nárok na doplatek na bydlení, je stav hmotné nouze – obvykle se nejprve vyřizuje příspěvek na živobytí (doplatek do životního minima) a příspěvek na bydlení. Pokud tyto dvě dávky nestačí, tak může následně vznikat nárok i na doplatek na bydlení.

Kalkulačka: Výpočet, kolik budou dávky na bydlení od ledna 2024

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kolik budou dávky na bydlení od začátku roku 2024. Od 1. 1. 2024, se mění některé podmínky pro výpočet sociálních dávek.

Budou platit nové tabulky, které určují normativní náklady na bydlení. Od ledna 2024, platí novela zákona o státní sociální podpoře nebo zákona o pomoci ve hmotné nouzi.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kolik jsou maximální přídavky na bydlení od 1. 1. 2024?

Příspěvek na bydlení, není stanoven jako nějaká paušální částka, která by byla stejná pro všechny domácnosti. Přídavky se vypočítají individuálně, pro každou rodinu, podle toho, kolik jsou skutečné náklady na bydlení, kolik jsou příjmy, nebo i podle počtu lidí a velikosti města/obce.

Maximální částka, kterou je možné získat jako příspěvek na bydlení, se dále odvíjí od toho, kolik jsou normativní náklady na bydlení. To je maximum, kolik by mohl být příspěvek na bydlení.

Pokud by měl někdo velmi vysoké náklady na bydlení a k tomu byl bez příjmů, tak je teoreticky možné dostat až 23 195 Kč (platí pro bydlení v Praze, pro 4 a více osob, při bydlení v nájmu).

Kolik je doplatek na bydlení v roce 2024?

Výpočet doplatku na bydlení je ale podstatně složitější. Ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu uvádí:

Nárok a výše doplatku na bydlení se stanoví tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení, které se snižují o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, odečte částka, o kterou příjem navýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.

Pro výpočet doplatku na bydlení, se posuzují nejenom skutečné (zaplacené) náklady na bydlení, nebo tabulkové (normativní) náklady, ale velkou roli hrají i odůvodněné náklady na bydlení.

Sleduje se mimo jiné i místně obvyklá výše nájmu, nebo i prokazatelné úhrady energií, které jsou v místě obvyklé.

Přiměřené a odůvodněné náklady na bydlení

U doplatku na bydlení se dále řeší i přiměřenost nákladů na bydlení. Platí povinnost, aktivně si hledat přiměřené bydlení, které by více odpovídalo ekonomické situaci dané osoby/rodiny.

Při posuzování nároku na doplatek na bydlení (nebo i nároku na příspěvek na živobytí), se hodnotí i celkové majetkové a sociální poměry.

Tedy mimo jiné i to, zda žadatel o dávky nemá nějaké úspory (v hotovosti nebo na účtu v bance), nebo případně i nějaký další majetek. Hodnotí se i aktivní snaha o zvýšení příjmu.

Konkrétní částka, kterou je možné získat, jako doplatek na bydlení se vypočítá jako rozdíl mezi odůvodněnými náklady na bydlení, a tím kolik jsou příjmy žadatele (pokud má nějaké příjmy).

Zohlední se i případný příspěvek na bydlení (pokud na něj vzniká nárok), nebo příspěvek na živobytí.

Jak se vyplácí doplatek na bydlení?

Doplatek na bydlení, se na rozdíl od jiných sociálních dávek (které se obvykle vyplácí zpětně), vyplácí v měsíci, kdy na něj vzniká nárok.

Pokud někomu vznikne nárok na doplatek za leden 2024, pak peníze dostává během měsíce ledna 2024.

Doplatek ale nemusí být vyplacen tomu, kdo si o něj požádal. U této sociální dávky je možné, aby peníze dostal přímo pronajímatel, nebo poskytovatel energií či služeb.