Sociální karty v roce 2014 - více informací k ukončení sKaret zde.

Musím si pořizovat sKartu nebo ji mohu odmítnout?

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli si musím pořizovat sKartu, nebo jestli ji mohu, odmítnou přijmout? Jak je to v zákoně? Opravdu mu stát může vnutit tuhle zbytečnou kartu? Dávky dostávám pořád stejné a chodí mi přímo na můj bankovní účet. Nic mě to nestojí a stát určitě také ne. Je to pohodlné a bez starostí. To to opravdu musím měnit? Je nějaká možnos,t jak odmítnou sociální kartu? Přijde mi zbytečné nosit v peněžence další zbytečnou karu a pamatovat si další PIN kód. Ještě ji někde ztratím nebo mi ji někdo ukradne a budu mít zbytečně problémy.

Nový způsob výplaty sociálních dávek upravuje zákon č. 117/1995 Sb. Konkrétně se pak jedná o §58:

§58 (3) Dávka se vyplácí v české měně prostřednictvím karty sociálních systémů[63], a to převodem na platební účet příjemce, v hotovosti, nebo využitím platební funkce karty sociálních systémů[63]. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o změnu způsobu výplaty dávky, je krajská pobočka Úřadu práce povinna provést změnu způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu výplaty doručena.

Zákon tedy jednoznačně určuje, že každý, kdo potřebuje nějakou sociální dávku, ji může dostávat pouze prostřednictvím sociální karty. To znamená, že pokud byste si nevyzvedl sociální kartu, nebude vám dávka vyplacena.

Takže ano, můžete odmítnout převzít sociální kartu. Zákon nestanovuje žádnou povinnost, že byste musel sKartu převzít. Nehrozí vám tedy žádná sankce, pokud sKartu odmítnete.

Na druhou stranu, odmítnutím sKarty přijdete o možnost dostávat vám příslušnou sociální dávku. Takže pokud i nadále chcete dostávat peníze ze sociálních dávek, na které máte nárok, nemáte jinou možnost než kartu přijmout.

Výše uvedená citace zákona ale současně uvádí, že si můžete zvolit, jak vám dávka pomocí karty bude vyplácena. Pokud při vydání karty zvolíte, že chcete, aby vám peníze chodili na účet, úředník má povinnost zadat vám trvalý příkaz. Takže se vám sociální dávky i nadále budou převádět na váš účet v bance.

Z vašeho pohledu se tedy nic nemění. Vše bude v budoucnu fungovat úplně stejně jako nyní. Jediné co vás to bude stát, bude jedna návštěva Úřadu práce, kde si převezmete novou kartu.

Aktuální informace 2014: Jaké jsou sociální dávky 2014?
Podívejte se na aktuálně platné informace, formuláře a kalkulačky: